ماه آزمون های کشوری فرارسید

https://cdn1.newscade.ir/1-8-2022/deaf90cb-6f84_112.jpg

مهر: بالاخره و پس از مدت ها آزمون هایی که قرار بود در اسفندماه 1399 و بهار 1400 برگزار شوند و به دلیل شرایط کرونایی به تعویق افتاده بودند در تیرماه برگزار خواهند شد.

با اعلام چندباره تقویم آزمون های کشوری، این بار وزارت بهداشت اعلام کرد آزمون های مقرر در تیرماه در موعد خود برگزار می شوند.

بر اساس جدیدترین ویرایش تقویم آزمون های علوم پزشکی که از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده است آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی (Ph.D) در روزهای 5 و 6 و 7 تیرماه 1400 برگزار خواهد شد.

در این میان آزمون دستیاری پزشکی به عنوان رکورد دار تغییر زمان برگزاری، در 8 تیرماه برگزار خواهد شد. چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار رشته های تخصصی بالینی پزشکی (چهل و هشتمین دوره) ابتدا قرار بود در اسفندماه 1399 برگزار شود، پس از تعویق مقرر شد در فروردین ماه 1400 برگزار شود که این تاریخ هم لغو و در نهایت قرار شد این آزمون در 8 تیر 1400 برگزار شود.

آزمون ارتقای دستیاران دندانپزشکی و آزمون کتبی پذیرش دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) توسط دانشگاه های علوم پزشکی به صورت همزمان در 10 تیر 1400 برگزار می شود.

همچنین معاونت آموزشی وزارت بهداشت نیز با رد شایعات مربوط به تعویق آزمون ارتقا به دلیل تأثیر و اهمیت آن در طی کردن دوران دستیاری پزشکی تاکید کرد آزمون ارتقا و گواهینامه تخصصی پزشکی بالینی (توسط دانشگاه های مجری) در روزهای 17 و 18 و 19 تیر 1400 در دانشگاه های علوم پزشکی برگزار خواهد شد.

آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی نیز آخرین آزمون در تیرماه است که در روز 31 تیر و اول مرداد 1400 برگزار می شود.

پس از آزمون های علوم پزشکی که با تعویق چند باره مواجه شدند، آزمون های سراسری نیز با تغییراتی مواجه شدند.

در همین زمینه آزمون کارشناسی ارشد سال 1400 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از خردادماه به مردادماه موکول شد. این موضوع به دلیل قرار گرفتن کشور در پیک چهارم کرونا و تصمیم جلسه کمیته های تخصصی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا بود.

اما زمان برگزاری کنکور سراسری در تیرماه تغییری نداشته است.

کنکور سراسری 1400 در پنج گروه آزمایشی هنر، علوم ریاضی و فنی، علوم انسانی، علوم تجربی و زبان های خارجی در روزهای 9 تا 12 تیرماه برگزار می شود.

به این ترتیب کنکور گروه آزمایشی هنر در صبح روز چهارشنبه 9 تیرماه، کنکور گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در صبح روز پنجشنبه 10 تیرماه، کنکور گروه آزمایشی علوم انسانی در صبح روز پنجشنبه 10 تیرماه، کنکور گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح روز جمعه 11 تیرماه و کنکور گروه آزمایشی زبان های خارجی در صبح روز شنبه 12 تیرماه برگزار خواهند شد.

 

ماه آزمون های کشوری فرارسید

51
این مطلب مفید بود ؟10